​Persondatapolitik og retningslinjer for hvidvask

Advokatfirmaet Jane Heller er omfattet af Lov om hvidvask og finansiering af terrorisme § 1 stk. 1 nr. 14. Advokatfirmaet har færre end 6 ansatte.

Advokat Jane Heller er kontorets data- og hvidvaskansvarlige.

Advokatvirksomheden vurderes ikke at have risiko for at medvirke til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Advokaten vurderer ud fra den enkelte sags karakter og indhold, om dens behandling medfører risiko for hvidvask.

Af relevans for ovennævnte lovbestemmelse beskæftiger advokatvirksomheden sig med følgende sagsområder:

  • køb og salg af fast ejendom
  • forvaltning af klienters penge
  • stiftelse af selskaber
  • dødsbobehandling

Nye kunder overgiver personlige data, herunder ID oplysninger i form af pas/kørekort og sygesikringsbevis eller anden identifikation med adresseoplysning. Disse dokumenter scannes ind på den for klienten oprettede sag. Ægtheden af ID oplysningerne og klienten kontrolleres. Samme procedure gælder reelle ejere af selskaber. ID oplysningerne opbevares i 5 år fra modtagelsen, såvel elektronisk som fysisk. Personlige data vil blive opbevaret elektronisk hos virksomhedens databehandler. Der kræves adgangskode for at tilgå disse data. Adgangskoden fornyes hver 2. måned.​

​Vi gør opmærksom på, at mailkorrespondance ikke er krypteret.

Ved løbende klientforhold opdateres ID oplysningerne mindst hvert 5. år.

Der indhentes kun oplysninger, som skal anvendes i forbindelse med behandling af den sag, som advokaten efter aftale med klienten skal behandle, eller som beror på lovkrav, f.eks. i forhold til SKAT, tinglysning, Skifteret mv.

Advokaten vurderer ud fra sagens karakter og indhold, om dens behandling medfører risiko for hvidvask.

Advokaten påser, om klienten er en politisk eksponeret person.

Advokatfirmaet Jane Heller kan til enhver tid og uden varsel opdatere og ændre firmaets Persondatapolitik med virkning for fremtiden

Henvendelser vedrørende Persondatapolitikken kan rettes til Advokatfirmaet Jane Heller , Hovedgaden 49, 2., 3460 Birkerød, att. advokat Jane Heller.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Advokatfirma Jane Hellers indsamling og behandling af dine persondata: 

Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K, 

T.: +45 3319 3200, Mail: dt@datatilsynet.dk, www.datatilsynet.dk

​Åbningstider

​Mandag - torsdag:​

9.00 - 16.00​

​​​​​​​​Fredag:​

​9.00 - 14.00

Kontaktinformation​

Hovedgaden 49, 2 sal,

3460 Birkerød

​Tlf.: 45 81 27 99

E-mail: adv@heller.dk

CVR: 30055373